ЗМ Полумаска – лицева част, серия 6000

Размери: 6100 (S), 6200 (M), 6300 (L)

                                                                                                   

3М Полумаска – лицева част, серия 7500

Размери: 7501 (S), 7502 (M), 7503 (L)

                                                                                                   

ЗМ Полумаска – лицева част, серия 6500 QL

Размери: 6501 QL  (S), 6502 QL  (M), 6503 QL  (L)

                                                                                                   

ЗМ Цяла маска – лицева част, серия 6000

Размери: 6700 (S), 6800 (M), 6900 (L)

                                                                                                   

3М Филтри за частици серия 2000

3М 2125 Р2 R, 3M 2128 Р2 R / + активен въглен /, 3М 2135 Р3 R, 3M 2138 Р3 R / + активен въглен /

                                                                                                   

3М Филтри за частици серия 6000

3М 6035 Р3 R, 3M 6038 Р3 R / + активен въглен /

                                                                                                   

3М 6051 A1

Филтър срещу органични газове и пари

                                                                                                   

3M 6055 A2

Филтър срещу органични газове и пари

                                                                                                   

3M 6057 ABE1

Филтър срещу органични, неорганични, киселинни газове и пари

                                                                                                   

3M 6059 ABEK1

Филтър срещу органични, неорганични, киселинни газове и пари, амоняк

3M 6099 A2B2E2K2HgP3R + Form

Филтър срещи органични, неорганични пари и киселини, амоняк, живак с капсулован прахов филтър P3 и формалдехиди

 

                                                                                                   

3M 5911 P1 R

Филтър за частици

                                                                                                   

3M Полумаска - лицева част, серия HF 800SD

HF802SD (M), HF803SD (L)

Система “Secure click”, с диафрагма за ясен говор

                                                                                                   

3М D7925 P2 R

Филтър за частици за филтри серия D8000 P2 R

 

                                                                                                   

3М 5925 P2 R

Филтър за частици

                                                                                                   

3М D8055 A2

Филтър за органични газове и пари серия “Secure click”, с двоен поток на филтрация на въздуха за улеснено дишане

                                                                                                   

3M D701

    Капаче за филтри серия D8000                                                                  

3М 5935 P3 R

Филтър за частици

 

                                                                                                   

3М D8059 ABEK1

Филтър срещу органични, неорганични, киселинни газове и пари, амоняк. Серия “Secure click”

 

                                                                                                   

3М 501

Капачета за филтри серия 5000/5911, 5925, 5935/

 

                                                                                                   

3М D3135 P3 R

Филтър за частици и аерозоли FFP3 R,
Серия “Secure Click”