Безопасност при работа

ТЪРГОВИЯ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

 

 

 

 

Средства за дихателна защита

Защитни каски

Средства за защита на слуха

Защитни обувки

Средства за защита на ръцете

Защитни облекла за еднократна употреба

Средства за защита на очите и лицето

”ДИТЕКС-13 М” ЕООД e оторизиран дистрибутор за България на пълната гама лични предпазни средства на компанията 3М. Предлага на българския пазар също и продукти на Ansell, Honeywell, UVEX, DuРont