защитни каски

3M G3001

Каска без вентилационни отвори и UV индикатор

3М G3000NUV

Каска с вентилационни отвори и UV индикатор

3M G2000

Каска с вентилационни отвори и UV индикатор

3M H-700

Каска с вентилационни отвори

3M V6E

Интегрирани очила за каска