За Нас

ДИТЕКС-13 М” ЕООД e търговска компания, специализирана в търговия с лични предпазни средства по охрана на труда.
Предлаганите продукти са производство на водещи в областта световни компании и отговарят на основните изисквания за безопасност, залегнали в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

”ДИТЕКС-13 М” ЕООД предлага на българския пазар пълната гама лични предпазни средства на компаниите 3М, Ansell, Honeywell, UVEX, SIR Safety, DuРont

”ДИТЕКС-13 М” ЕООД успешно прилага въведената система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и осигурява ефективна, качествена и своевременна търговска услуга, адаптирана към условията на свободния и конкурентен пазар с качество, отговарящо на настоящите и бъдещите изисквания на клиентите.
В работата си с клиентите гарантира за точност, отговорност и експедитивност при реализиране на доставките, квалифицирана консултация, коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти